Hyperaktivita

Hyperaktivita je fyzický stav , ktorý sa prejavuje abnormálnou aktivitou , impulzívnosťou , výbušnosťou . Tieto vlastnosti síce môžu byť prirodzenou súčasťou osobnosti , avšak pokiaľ sa pre takého človeka stanú problémom ( alebo pre ostatné) jedná sa už o chorobu . Hyperaktivita je často spájaná s ADHD , čo je hyperaktivita s poruchou pozornosti . Tiež sa môže jednať o " nákazlivú náladu " . Človek , ktorý je hyperaktívny , šíria svoje pocity , keď je smutný , padá to aj na ostatné v okolí , ktorí sa náhle tiež cíti smutne .
často pobehuje alebo prelieza v neprimeraných situáciách ( adolescenti a dospelí majú subjektívny pocit nepokoja ) ťažko pri hrách zachováva pokoj a ticho

Prejavy hyperaktivity u detí :

  •     často neúčelne pohybuje rukami , alebo sa vrtí na stoličke
  •     často opúšťa lavici v triede
  •     často pobehuje alebo prelieza v neprimeraných situáciách ( adolescenti a dospelí majú subjektívny pocit nepokoja )
  •     stále v pohybe - ako by mal v sebe motor
  •     nadmerne veľavravní

Príčiny hyperaktivity :

Je veľa potencionálnych príčin . Ako hyperaktívne sa môže javiť aj normálne dieťa alebo teenager , u ktorých je takéto správanie prirodzené . Teda príčinou môže byť potrebné puberta . Ďalšie potencionálne príčiny sú nuda , depresia , psychické konflikty , problémy v rodine , ADHD , sexuálne zneužitie , organické poškodenie mozgu , schizofrénia , poruchy učenia - dyslexia a iné . Bola podozrievaná tiež konzumácia cukru , ale žiadny výskum túto príčinu nepotvrdil . V skutočnosti žiadne z príčin nie sú nejako zvlášť preukázané ( sú len zo skúseností ) , mohlo tiež dôjsť k zámene príčiny a následku .