Co je EEG biofeedback?

Lidský mozek je kompaktní a komplexní řídící centrum všech životních funkcí člověka jak v oblasti duševní (stavu mysli, mentálních příznaků a chování), tak tělesné(ovládání  kontrola všech částí organismu, zdraví či nemoci a projevu stárnutí).

Lidská mysl a nervová soustava potřebuje neustálou aktivitu, činorodost, podněty a učení, na druhou stranu je pohodlná, líná, má snahu ulevit si a uvolnit se. Náš mozek se učí rád. Je nesmírně přizpůsobivý a schopný učení. Pokud jsou mu poskytovány  přesné a cílené informace, může svoje fungování zlepšit.

Mozek je generátorem bioelektrického stejnosměrného proudu s velikostí 5 až 210 mV a s mozkovou výkonovou frekvencí 0,5 až 40 Hz.Pomocí měření mozkových vln lze rozlišit základní stavy mozku. Hraniční hodnotou mezi útlumovými pásmy (relaxační reakce těla) a mozkovými frekvencemi nabuzení (stresová reakce těla ) je frekvence spontálního bioelektrického  výkonu mozku v rozsahu 8-14 Hz, tzv. hladina alfa. Nad  tuto frekvenci( nad 14 Hz)  dochází ke stavu nabuzení (excitaci), pod nižší hodnotu (pod 8 Hz) dochází ke stavu útlumu.

Metoda EEG biofeedback 

využívá těchto poznatků a  dává člověku  možnost ovládat svoje mozkové vlny. Jedná se o sebeučení pomocí biologické zpětné vazby. Pokud dostanete okamžitou a přesnou informaci o stavu svých vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.

Z EEG záznamu, z psychologického vyšetření a ze zkušebního tréninku EEG biofeedback zjistíme, co je potřeba na vašem fungování mozku zlepšit, soustředění, uvolnění, nabuzení, vůli apod. Nastíníme , zda je pro vás metoda vhodná, co můžete očekávat za zlepšení, nastíníme případný počet sezení.

Trénink EEG biofeedback je bezbolestný a hravý. Nepředstavuje žádná rizika a nemá vedlejší účinky, není návykový a jeho účinnost je dlouhodobá. Při tréninku používáme snímací elektrodu připevněnou na povrch hlavy a dvě elektrody na uši. Pomocí nich snímáme vaše mozkové vlny , zesilujeme a sledujeme na počítači. Počítač zpracovává signál a zajišťuje zpětnou vazbu. Zpětná vazba je vlastně informace o vašem ladění či rozladění vln. Průběh mozkových vln sledujete na svém počítači v podobě videohry. Narůstá-li aktivita v žádoucím pásmu, hra se daří a vy jste odměňováni formou zvukových signálů, narůstá-li aktivita v nežádoucím pásmu, hra se nedaří, úspěch mizí. Mozek tak vlastně reaguje na motivační vodítka . Ta rozvíjí proces učení nových, vhodnějších mozkových vln.

 

EEG biofeedback je metodou využívající moderní techniku a současné vědecké zdroje vědění a poznání. Je založena na poznatcích o lidském chování a fungování mozku. Využívá psychologických a psychoterapeutických postupů.

Doporučení počet terapií:  min. 10-30 terapií, dle dohody s terapeutem.

 

Ječmen | Chlorella | Spirulina | Pšenice | Zelené potraviny | Superpotraviny


Novinky

07.05.2014 21:57

Kravské a kozí kolostrum

Betula pendula, tradiční český výrobce kravského a kozího kolostra více informací a účinky

Celý článek

—————