Informace o mě:

Mgr. Hana Feglová

Kvalifikace a provozování EEG biofeedback od roku 1997:

  • Pedagogická fakulta MU v Brně, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

  • Pedagogická fakulta MU v Brně , rozšiřující studium speciální pedagogiky

  • EEG Biofeedback institut, provozování metody, vzdělání v neurologii, psychoterapeutický, Eurofeedback

  • Hypnotické techniky u dětí